Gjuteriet, Malmö
PROJEKT

Gjuteriet, Malmö

Gjuteriets karaktär och uttryck har bevarats, medans ljudmiljön nu motsvarar byggnadens nya funktion som kontorsbyggnad.

Detaljer

Kund
Peab

År
2019-2023

Bakgrund

Varvsstaden i Malmö representerar stadens imponerande förvandlingsresa, där det forna varvsområdet förvandlas till en modern och hållbar stadsdel. Genom en ambitiös plan för omgestaltning och utveckling har det gamla industriområdet blivit en symbol för hållbar stadsplanering och miljövänlig urbanism.

Byggnaden Gjuteriet utgör en betydande del av förvandlingen, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1910 då den uppfördes för att stöpa maskindelar till varvets fartyg och broar. Under årens lopp har byggnaden anpassats efter nya behov och funktioner, och idag står den omvandlad till ett modern kontorsbyggnad. Den nya gestaltningen har arkitekt Kjellander Sjöberg ansvarat för.

Uppdrag

Efterklang har projekterat akustiken i det uppdaterade Gjuteriet. Under byggfasen genomförde vi även vibrationsövervakning, som led i att hjälpa till att bevara den gamla byggnadsstrukturen och fasaden, som sömlöst integrerar med den nya konstruktionen.

Byggnaden är nytt huvudkontor för Oatly som ville förena sin företagskultur och hållbarhetsvärderingar med en skräddarsydd arbetsmiljö. En önskan var att skapa en öppen och sammanhängade känsla i huset, bland annat genom exponerad stomme i metall och trä och stora öppna utrymmen som sträcker sig från golv till tak. Dessa faktorer har varit viktiga vid utformningen av ljudmiljön. Gjuteriet inrymmer nu ytor och rum för en mängd olika ändamål, inklusive utställningslokaler, restaurang och kontorsutrymmen.

Resultat

Varje område har sina egna specifika behov och krav när det gäller akustik och ljudmiljö. För att möta dessa varierande krav har Efterklang har tagit hänsyn till olika ljudabsorberande och -reflekterande material samt utformat ljudmiljön för att harmoniera med den visuella gestaltningen av byggnaden. Gjuteriets karaktär och uttryck har bevarats, medans ljudmiljön nu motsvarar byggnadens nya funktion.

Kontaktperson
Gustaf Byström
Gustaf Byström