Estrella produktion och lager, Väst-Sverige
PROJEKT

Estrella produktion och lager, Väst-Sverige

Genom ett mångårigt samarbete har Efterklang konsulterat Estrella i bullerfrågor vid deras anläggningar i Angered och Halmstad.

Detaljer

Kund
Estrella

År
2003-

Estrella anläggning
Bakgrund

Efterklang och Estrella har ett mångårigt samarbete för bullerkonsultation vid deras snacksfabrik i Angered och potatislager i Halmstad.

Uppdrag

Genom åren har Efterklang utfört flera uppdrag för Estrella i Väst-Sverige. Uppdragen har bland annat omfattat bullerkartläggningar, löpande kontrollmätningar och ljudkravsättningar vid deras anläggningar.

Resultat

Det arbete som vi utfört tillsammans med Estrella har lett till ökad kunskap om bullerspridningen och vilka åtgärder som kan vidtas samtidigt som verksamheten utvecklas

Kontaktperson
Gunnar Ågren
Gunnar Ågren