CMPC Guaíba massabruk, Brasilien
PROJEKT

CMPC Guaíba massabruk, Brasilien

År 2021 beslutade CMPC att göra sin pappersmassfabrik i Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasilien till en av de mest hållbara pappersmassfabrikerna i Brasilien och bad Efterklangs akustikkonsulter att vara en del av projektet som kallades BioCMPC.

Detaljer

Kund
CMPC Brazil

År
2021-2024

BAKGRUND

BioCMPC-projektet utformades noggrant baserat på företagets syfte: Skapande, Samexistens och Bevarande. Initiativet uppstod efter att studier visade möjligheter till förbättringar av miljöprestanda och effektivitet för divisionen.

Projektinterventionerna är uppdelade i åtgärder kring implementering av ny miljökontrollutrustning och förbättring av befintliga system, nya initiativ fokuserade på miljöledning samt operationell moderniseringsåtgärder.

UPPDRAG

Under 2021 hade Efterklang veckovisa online-möten med alla potentiella leverantörer för projektet för att bedöma kvaliteten på deras föreslagna utrustning med avseende på ljud och vibrationer, samtidigt som vi hjälpte dem att ge CMPC de bästa möjliga förslagen för de nya faciliteterna, baserat på både allmänna och specifika ljudkrav som vi ställt för projektet.

Efter avslutad leverantörsutvärdering och tilldelningsprocess fortsatte vi att stödja CMPC med kontroll av ändringar i projektet som kunde påverka ljudsituationen, och vi har varit i Brasilien flera gånger för att genomföra externa bullerkartläggningar. Parallellt med detta utarbetades en ljudbegränsningsplan för att minska buller från den befintliga anläggningen.

I slutet av 2023 genomförde vi preliminära acceptanstester av den nya utrustningen för att utvärdera om den uppfyllde ljudkraven för varje leverantörs utrustning och anläggningar enligt de riktlinjer vi fastställt i början av projektet.

RESULTAT

PA-testresultaten visade att för alla delar av BioCMPC-projektet där våra rekommendationer följdes, uppfyllde utrustningen våra förväntningar när det gäller ljud- och vibrationsnivåer. För de delar som inte uppfyllde dessa krav har nya åtgärder föreslagits och vi fortsätter att stödja CMPC i att nå miljömålet för projektet när det gäller ljud. Dessutom, genom att systematiskt identifiera olika ljudkällor och tillämpa ljudbegränsningsåtgärder under hela uppdraget, kan vi säkerställa att ljudnivåerna kan reduceras avsevärt och att samhällets komfort vad gäller ljuduppfattning ytterligare förbättras.

Kontaktperson
Michail Rinakakis