Nyheter

Efterklang blir bullerrådgivare när Helsingborgs Hamn ska flytta

Helsingborgs Hamn ska under de närmsta åren genomgå stora förändringar och tar sikte på att bli Nordens modernaste hamn. Detta innebär bland annat en flytt av hela containerterminalen, från centrala Helsingborg till söder om centrum. Den nya hamnen beräknas kunna tas i drift under 2028.

Den nya hamnen kommer svara upp mot ökade containervolymer och en mer hållbar drift. En viktig del av en hamnverksamhet är kontroll över buller till kringliggande bebyggelse. Sedan 2003 skall hamnverksamheter för större fartyg tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar bland annat verksamhetens buller till omgivningen, där buller från fartyg, fordon och godshantering ingår.

Efterklang har mångårig erfarenhet av just verksamhetsbuller från hamnar och har flera pågående samarbeten med större hamnar i Sverige. Det är på bakgrund av denna kompetens som Efterklang har fått förtroende att vara bullerrådgivare kring ny containerterminal i södra Helsingborg.

Efterklangs uppdrag är bl.a. att:

  • Arbeta med miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i samband med tillståndsansökan
  • Genomföra bullerutredning som redovisar hamnens buller från det kommande nya hamnläget
  • Föreslå och utforma lämpliga bullerdämpande åtgärder vid behov
  • Föreslå och argumentera för bullervillkor i miljötillstånd
  • Vara projektets bullerexpert och stöd till HHAB projektgrupp
  • Stöd i samråd med myndigheter och allmänheten för frågor rörande buller

 

Bild: Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn