Alla goda ting är trä

Vi har omfattande kunskap inom projektering och verifiering av akustik för träkonstruktioner. Vår erfarenhet har gett oss en djup förståelse för typiska utmaningar, men även god kunskap om effektiva lösningar. Låt oss hjälpa er uppnå önskad akustik för er träbyggnad.

https://vimeo.com/796336648
En tidlös och hållbar lösning

Trä som konstruktionsmaterial har starka traditioner i Europa, och särskilt i de skandinaviska länderna. Det är dock först på senare år som flervåningshus i trä har ökat i popularitet. Detta kan bland annat tillskrivas framsteg inom brandsäkerhet och introduktionen av kommersiella produktioner av korslimmat trä. Att använda trä som byggnadsmaterial är inte bara en trend idag, utan snarare en nödvändighet för att uppnå en mer hållbar framtid. Genom att förbättra planerings- och produktionsprocesser, samt fokusera på hållbarhet, har träkonstruktioner blivit en viktig aktör i klimatomställningen.

 

Vi kan trä

På Efterklang förstår vi att rätt planering och ett öga för detaljer är av stor vikt när det kommer till träbyggnadsprojekt. Vi vill därför gärna vara involverade tidigt i processen för att minimera kostsamma ändringar i ett senare skede av projektet. Med flera års erfarenhet av att projektera och verifiera akustik i träkonstruktioner har vi blivit experter inom området.

Att vara en del av AFRY innebär tillgång till ett team av arkitekter, konstruktörer, brandingenjörer och hållbarhetsspecialister. Tillsammans bidrar vi med en uppsjö av expertis och kunskap till varje projekt. Vi samarbetar ständigt med våra kollegor för att säkerställa att vi är uppdaterade om de senaste teknikerna och framstegen inom träkonstruktioner.

Vårt mål är att tillhandahålla hållbara, ekonomiska och byggbara lösningar som möter kundernas unika behov. Genom att arbeta tätt tillsammans med leverantörer och forskningsinstitutioner, och alltid erbjuda de mest praktiska och innovativa lösningarna, håller vi oss i framkant.

Vardagsforskning

Det finns fortfarande områden inom den moderna träbyggnadsindustrin som kräver ytterligare forskning, varav akustik är ett sådant område. Under det senaste decenniet har det dock skett betydande framsteg i förståelsen av akustik i träkonstruktioner, vilket till stor del kan tillskrivas täta samarbeten mellan akustiskkonsulter och innovativa, modiga kunder.

Vårt engagemang för att främja branschen sträcker sig till samarbeten med både träbyggnadsbranschen och forskningsinstitutioner. Vi strävar efter att förenkla och standardisera träkonstruktioner som är hållbara och kostnadseffektiva, men också ger en överlägsen användarupplevelse. För att uppnå detta har vi i samarbete med olika universitet initierat flertalet ex-jobb och uppsatser. Gör oss sällskap i att utforma framtiden för träkonstruktioner.

 

Kontakta oss för ytterligare information eller om du har frågor.

 

A pile of sawed wood logs

Under det senaste decenniet har det skett betydande framsteg i förståelsen av akustik i träkonstruktioner, vilket till stor del kan tillskrivas täta samarbeten mellan akustiskkonsulter och innovativa, modiga kunder.