For oss i Efterklang er akustikk en disiplin basert på vitenskap og ingeniørkunst. På grunnlag av dette utvikler vi kreative løsninger innen design og arkitektur, med den menneskelige opplevelsen i sentrum.

What we do - Acoustics

Noen av våre tjenster:

  • Bygningsakustikk og rådgivning
  • Lydmålinger og kontrollbefaringer
  • Feilsøking, identifisering av lydproblemer
  • Kontroll av støy og vibrasjoner fra installasjoner
  • Design av audiovisuelle- og høyttalersystemer
  • Akustisk utforming av fasader
  • Romakustisk modellering, simulering og auralisering

Akustikk er en av de viktigste påvirkningsfaktorene i rom der mennesker bor, jobber, møtes og trives. Å skape et godt akustisk miljø handler om å ta hensyn til menneskelig atferd, det fysiske miljøet og det totale lydbildet i rommet, samtidig som man forebygger og kontrollerer unødvendig støy.

I tett dialog med våre kunder skaper vi akustiske miljøer som er skreddersydd for hvert enkelt rom og brukeren av det. Vårt mål er å skape kostnadseffektive lydmiljøer som understøtter rommets funksjon – enten det handler om å forbedre læring og trivsel i skolen, øke fokus og samarbeid i kontorlokaler eller skape rom der folk kan uttrykke seg og oppleve kultur.

Efterklang jobber med akustikk i alle typer bygg, både nybygg og ombygginger. Vi sørger for at akustiske parametere er gjennomtenkte både ved gjenbruk av eksisterende bygg, og i lokaler med nye funksjoner.

Opplevelsen av lydmiljøet forsterkes av lyddesign som utfyller det visuelle uttrykket i en bygning eller et rom, interiørkonseptet eller opplevelsen av et merke. Vi designer og kommuniserer ved hjelp av 3D-auralisering (lydsimuleringer i VR) der viktige beslutninger om subjektive lydkvaliteter skal tas.

Som medlem av flere nasjonale og internasjonale standardiseringskomiteer er vi godt kjent med lokale krav og kriterier i ulike land. Vårt team er hovedsakelig lokalisert i Norden, men våre prosjekter er lokalisert over hele verden.

Kontaktperson
Andreas Lejholm
Andreas Lejholm