Støyrådgivning, Huddinge kommune
PROSJEKT

Støyrådgivning, Huddinge kommune

Efterklang har vært teknisk rådgiver i støyspørsmål for ulike prosjektgjennomføringer i Huddinge kommune.

Detaljer

Kunde
Huddinge kommune

År
2019-2020

Noise control
Bakgrunn

I Huddinge kommune pågår det ulike typer prosjekter med støy som fellesnevner. På vegne av kommunen har Efterklang fungert som teknisk rådgiver i støyspørsmål ved ulike prosjektgjennomføringer.

Oppdrag

I løpet av 2019 og 2020 har Efterklang fått i oppdrag å sørge for råd og støyundersøkelser. Oppdragene har blant annet bestått av støyundersøkelser for vei og jernbane, støysikringstiltak, detaljert utforming av støybeskyttelsesskjermer og gjennomgang av kommunens eksisterende støybeskyttelsesskjermer.

Resultat

Samarbeidet med Huddinge kommune har fungert veldig bra. Med Efterklangs samlede erfaring og kompetanse kunne vi gi raske tilbakemeldinger på støyproblemer og gi støyvurderinger ved behov.

 

Bilde: Illustrerende

Kontaktperson
Efterklang employee
Tobias Gredenman