SCA Massafabrik, Östrand
PROJEKT

SCA Massafabrik, Östrand

Efterklang hjälpte SCA att identifiera och föreslå bullerreducerande åtgärder för investeringen av Östrands massabruk, känt som projekt Helios.

Detaljer

Kund
SCA

År
2016-2019

SCA  Pulp Mill in Östrand
Bakgrund

I 2015 tog SCAs styrelse beslut att investera 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik. Investeringen, känd som projekt Helios, är SCAs hittills största och en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna.

Uppdrag

Vid utökning av industriverksamhet måste en miljökonsekvensbeskrivning göras. Inför tillståndsansökan för utbyggnad av massabruket, utförde Efterklang konsekvensanalyser samt beräkningar av bullerpåverkan på uppdrag av SCA.

Efterklang agerade även expertstöd vid upphandling av ny utrustning och kravställning. Under utbyggnaden ansvarade vi för akustisk projekteringen av kokeri, renseri, blekeri, kyltorn och torkmaskin.

Resultat

Kontrollmätningar av genomförda investeringar och leveranser gjordes för att säkra att kraven uppfylldes. Resultatet var fördubblad produktion, men halverat bullerutsläpp!

Bilder: SCA, Michael Engman och Torbjörn Bergkvist

 

Kontaktperson
Mats Söderlind
Mats Söderlind