Lindelia Bo og Behandlingssenter, Bærum
PROSJEKT

Lindelia Bo og Behandlingssenter, Bærum

Akustisk prosjektering med skjerpete lydkrav for omsorgsboliger og lydisolerte beboerrom i behandlingssenteret.

Detaljer

Kunde
Backe-Stor Oslo

År
2017-2020

Lindelia-Bo-og behandlingssenter
Bakgrunn

Bærum kommune har oppført et nytt bo- og behandlingssenter på Lindelia. Senteret ble tatt i bruk høsten 2020 og har totalt 132 beboerplasser, et dagsenter samt ti omsorgsboliger og to treningsboliger.

Oppdrag

Hele anlegget hadde høye mål om å bli et moderne og fremtidsrettet helsebygg, der brukerbehov var en viktig prioritering. Lydkravene var strenge for å ivareta beboernes velvære. Efterklang fikk oppdraget av Backe-Stor Oslo og har hatt et tett samarbeid med både kunde og andre rådgivere gjennom hele prosjektet.

En viktig oppgave var blant annet lydisolering mellom beboerrom og fellesarealer for å sikre at beboere ikke forstyrres eller plages av støy fra naborom eller aktiviteter i dagsenteret. Vi har også kartlagt støynivå fra teknisk utstyr.

Resultat

Det nye bo- og behandlingssenteret tilbyr moderne og flotte miljøer til sine beboere, der god akustikk har fått prioritet. Efterklang har utført lydmålinger som viser at de skjerpede lydkravene er ivaretatt.

Kontaktperson
Troels Nielsen
Troels Nielsen