Essity-huset, Mölndal
PROSJEKT

Essity-huset, Mölndal

Efterklang har på oppdrag fra NCC utført akustisk design av Essity-huset i Mölndal. En bygning hvis ulike overflater har ulike krav og akustiske forhold.

Detaljer

Kunde
NCC

År
2015-2016

Essity office
Bakgrunn

Bygningen som har fått navnet SCA-huset på folkemunne er et signalbygg i Mölndal utenfor Göteborg. Huset er unikt med en trikkevendeplass i første etasje. I 2016 flyttet SCA inn i sitt nye kontor i Mölndal sentrum. Siden da har selskapet skiftet navn til Essity.

Oppdrag

Bygningen er lett gjenkjennelig med sin runde form og strategiske beliggenhet i knutepunktet Mölndalsbro og kommunikasjonsveien E6/E20. Bygningen huser kontorlokaler, laboratorier, konferansesentre, restaurant og utstillingslokaler. Forskjellige arealer med ulike akustiske behov. I tillegg finner man den unike løsningen med en trikkevendeplass i første etasje.

For Efterklang innebar oppdraget tidlig detaljplanlegging sammen med kommunen. Deretter utførte Efterklang akustisk prosjektering av bygningen på vegne av NCC.

Resultat

Med den runde formen og med et gulvareal på nesten 4000 kvm, er det mulig med overflateeffektive kontorløsninger som har åpnet for tett kommunikasjon mellom ansatte. Huset er energisertifisert gjennom GreenBuilding.

Kontaktperson
Mats Hammarqvist
Mats Hammarqvist