Dronning Ingrids Hage sykehjem, Oslo
PROSJEKT

Dronning Ingrids Hage sykehjem, Oslo

Efterklang har utført akustisk prosjektering av Dronning Ingrids Hage. I de nye bygningene er det lagt stor vekt på lydisolasjon, både mellom beboerrom og lydisolasjon mellom beboerrom og fellesarealer.

Detaljer

Kunde
HENT

År
2018-2021

Render Dronning Ingrids Hage
Bakgrunn

Med hagebyen Dronning Ingrids Hage lanseres et nytt bo-konsept for personer med demens. Dronning Ingrids hage skal ligge i anslutning til eksisterende Lille Tøyen sykehjem og bestå av totalt 130 beboerrom. Ambisjonen er å skape en bygård-følelse med egne butikker og cafeer på området.

Oppdrag

I tillegg til å være ett nytt bo-konsept innen omsorgsbygg, så har prosjektet store ambisjoner når det kommer til miljø- og energieffektivitet. Prosjektet tar blant annet sikte på BREEAM excellent sertifisering. Efterklang har på oppdrag av HENT utført akustisk prosjektering av Dronning Ingrids Hage. I de nye bygningene er det lagt stor vekt på lydisolasjon, både mellom beboerrom og lydisolasjon mellom beboerrom og fellesarealer.

Resultat

Dronning Ingrids Hage skal stå ferdig i november 2021 og vil legge til rette for økt livskvalitet ved at beboere kan bruke sine individuelle ressurser og bevege seg fritt innenfor trygge rammer. Fellesarealer omfatter et hyggelig gårdsrom og arealer på taket av byggene samt verksted for beboerne og en kultursal for større begivenheter.

 

Bilde: Arkitema

Kontaktperson
Troels Nielsen
Troels Nielsen