Ästad Vingård, Halland
PROJEKT

Ästad Vingård, Halland

Efterklang har skapat ett ljuddesign-koncept som förstärker och adderar till befintliga upplevelser på Ästad Vingård. Ljudkonceptet utmanar sinnesstämmningar och väcker tankar.

Detaljer

Kund
Ästad Vingård

År
2020

Bakgrund

I det halländska inlandet finner man Ästad Vingård, en grön idyll prisbelönt som Nordens mest inspirerande miljö för aktiviteter och möten. En plats där intensiva upplevelser blandas med stillsamt lugn i en självklar symbios.

Sinnenas Spa är ett unikt spa där (som namnet antyder) alla sinnen blir tillgodosedda: syn, hörsel, känsel, lukt, och smak – allt inspirerat av naturreservatet som ligger i nära anknytning till gården.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att skapa ett ljudkoncept som kunde implementeras på olika ytor och på ett överraskande sätt förstärka och addera till övriga upplevelser i de olika rummen. Ljudkonceptet skulle även reflektera varumärket Ästad Vingård och knyta an till det starka naturtemat: Sjö, skog, väder och vind.

Resultat

Efterklang spenderade tidiga morgnar och sena nätter i Ästad Vingårds häpnadsväckande flora. Bland bokskogarna och sjöarna har autentiska och högkvalitativa ljud spelats in, så som porlande bäckar, lövsus, och vacker/dekorativ fågelsång från bland annat koltrast, bofink och korp. Inspelningar som sedan integrerades helt eller delvis i diverse zoner på spaet.

Utöver autentiska naturljud skapades även konstnärliga upplevelser med specialskriven musik och stämningsfulla ljudlandskap, naturljud och ljudeffekter. Exempelvis mullrande och underjordiska ljud i eldbastun, klara kristalliska ljud i tvagningsritualen och det dova, knakande ljudlandskapet i furubastun.

Ljudkonceptet utmanar sinnesstämningar och väcker nya tankar under vistelsen.

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson