Lindelia Bo og Behandlingssenter, Bærum
PROSJEKT

Lindelia Bo og Behandlingssenter, Bærum

Akustisk prosjektering med skjerpete lydkrav for omsorgsboliger og lydisolerte beboerrom i behandlingssenteret.

Detaljer

Kunde
Backe-Stor Oslo

År
2017-2020

Lindelia-Bo-og behandlingssenter
Bakgrunn

Bærum kommune har oppført et nytt bo- og behandlingssenter på Lindelia. Senteret ble tatt i bruk høsten 2020 og har totalt 132 beboerplasser, et dagsenter samt ti omsorgsboliger og to treningsboliger.

Oppdrag

Hele anlegget hadde høye mål om å bli et moderne og fremtidsrettet helsebygg, der brukerbehov var en viktig prioritering. Lydkravene var strenge for å ivareta beboernes velvære. Efterklang fikk oppdraget av Backe-Stor Oslo og har hatt et tett samarbeid med både kunde og andre rådgivere gjennom hele prosjektet.

En viktig oppgave var blant annet lydisolering mellom beboerrom og fellesarealer for å sikre at beboere ikke forstyrres eller plages av støy fra naborom eller aktiviteter i dagsenteret. Vi har også kartlagt støynivå fra teknisk utstyr.

Resultat

Det nye bo- og behandlingssenteret tilbyr moderne og flotte miljøer til sine beboere, der god akustikk har fått prioritet. Efterklang har utført lydmålinger som viser at de skjerpede lydkravene er ivaretatt.