Uutiset

Melusta miellyttäviin ääniin

Ääni on tunteita.
Ääni on fysiikkaa.
Me Efterklangilla lähestymme ääntä kokonaisvaltaisesti – järjellä ja tunteella.

Kaupungin äänimaailma muistuttaa sävellystä, jossa erilaiset äänen lähteet nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Päinvastoin kuin sävellyksessä, kaupungin äänimaailma ei kuitenkaan kuulosta harmoniselta, vaan jokin instrumentti tai äänen lähde hallitsee.

Autot ja ajoneuvot ovat kaupungissa usein sooloesiintyjiä, jotka jättävät liikenteen melun alle muut kaupungin äänet. Mitä jos voisimme muuttaa tämän asetelman? Mitä jos kaupunki olisikin ääniä, jotka olisi suunniteltu niin, että hyvinvointia luotavat äänet säilyisivät ja korostuisivat?

Visiomme on ”Tune the world”. Se alkaa suunnittelemalla sellaisia ääniympäristöjä, joissa ei-toivottuja ääniä häivytetään, jotta muille äänille jää tilaa tulla kuulluiksi. Me lähestymme tätä visiota kokonaisvaltaisesti – järjellä ja tunteella.

We tune the world.