Hva vi gjør

Hva vi gjør


Vår komplette palett av lyd- og vibrasjonstjenester gjør at vi kan skape unike og optimale miljøer der vi forsterker følelser og oppmuntrer til samarbeid, konsentrasjon og lek.

 

Akustikk

For oss i Efterklang er akustikk en disiplin basert på vitenskap og ingeniørkunst. På grunnlag av dette utvikler vi kreative løsninger innen design og arkitektur, med den menneskelige opplevelsen i sentrum.

Les mer om Akustikk

Støy

Hver dag blir vi utsatt for lyder fra omgivelsene som påvirker oss på både positive og negative måter. Ubehagelige lyder er ofte biprodukter av trafikk, installasjoner, bygg, industri osv. Disse uønskede lydene defineres som støy.

Les mer om Støy

Lyd­design

Vi har omfattende kunnskap og lang erfaring med å utvikle vellykket lydarkitektur, lyddesign og lydmerkevarer for fysiske rom og produkter.

Les mer om Lyd­design

Vibrasjoner

Vibrasjoner er en viktig faktor å ta hensyn til ved utforming av bygninger, miljøer og arbeidsplasser. Vi kan utsettes for vibrasjoner når vi går på gulvkonstruksjoner, fra jernbane og t-bane, bygg og anlegg, gjennom overføring av lyd i strukturer og merkbare vibrasjoner fra mekanisk utstyr.

Les mer om Vibrasjoner

Studio

På Efterklang tilbyr vi et topp moderne studio for lydopptak, miksing og lydproduksjon.

Les mer om Studio