Altistumme joka päivä ympäristössämme äänille, jotka vaikuttavat meihin sekä myönteisillä että kielteisillä tavoilla. Epämiellyttävät äänet ovat yleensä seurausta liikenteestä, rakentamisesta, remontoinnista tai teollisuuden toiminnasta. Näitä ääniä, joita emme halua kuulla, sanotaan meluksi.

Palveluitamme ovat mm.

  • Meluselvitykset
  • Melumallinnukset
  • Melun ja tärinän vaimennuksen suunnittelu
  • Melumittaukset
  • Ääni- ja akustiikkasuunnittelu

Teollisesta vallankumouksesta lähtien melu on ollut yhä enemmän läsnä niin julkisilla paikoilla, työpaikoilla kuin kodeissakin. Maailman terveysjärjestö WHO on viime vuosina teettänyt ja julkaissut tutkimuksia ympäristöstä aiheutuvan melun vaikutuksista ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen syntymästä lähtien. Melu häiritsee vuorovaikutusta ja työtehoa esimerkiksi kouluisissa ja työpaikoilla sekä heikentää unen laatua. Se ärsyttää ja vaikuttaa muiden muassa sydän- ja verisuonielimistön toimintaan, muihin fyysisiin toimintoihin, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen.

Teemme meluselvityksiä, -mallinnuksia ja -mittauksia monista eri lähteistä tulevalle melulle, mukaan lukien tie- ja raideliikenne, teollisuus, ulkoliikuntapaikat, kaivostoiminta ja louhinta. Suunnittelemme ja toteutamme meluntorjunnan toimintasuunnitelmia asiakasyrityksillemme, kunnille ja viranomaisille, joiden tavoitteena on tuottaa ihmiskeskeisiä ja terveellisiä ympäristöjä sekä tuotteita.

Meillä on näihin hankkeisiin kattava kokemus ja asiantuntemus sekä laaja verrokkidata hyödynnettäväksi projektissamme.

Efterklang on alan edelläkävijöitä. Meluun liittyvien palvelujen lisäksi tarjoamme ääni- ja akustiikkasuunnittelua hyödyntäen äänen myönteisiä ominaisuuksia ympäristöjen äänen laadun parantamiseksi.

Yhteyshenkilö
Efterklang profile picture
Carlo Di Napoli