Nyheter

Efterklang ställer ut på World Congress on Timber Engineering 2023

Norge är värdland för World Congress on Timber Engineering (WCTW) 2023. Under fyra dagar träffas forskare, akademiker och företag från hela världen för att dela kunskap inom träbyggande och hållbarhet. Efterklang är en av utställarna, och mellan 19 – 22 juni är vi på plats i Oslo. I vår monter kan du träffa våra duktiga akustikkonsulter Andreas Colebring, Patrick Ford och Helena Rydland.

Det finns fortfarande områden inom den moderna träbyggnadsindustrin som kräver ytterligare forskning, varav akustik är ett sådant område. Under det senaste decenniet har det dock skett betydande framsteg i förståelsen av akustik i träkonstruktioner, vilket till stor del kan tillskrivas täta samarbeten mellan akustiskkonsulter och innovativa, modiga kunder.

På Efterklang har vi omfattande kunskap inom projektering och verifiering av akustik för träkonstruktioner. Vår erfarenhet har gett oss en djup förståelse för typiska utmaningar, men även god kunskap om effektiva lösningar. Vi deltar på WCTE 2023 för att fortsätta skapa förutsättningar för träkonstruktioner samt bidra till en mer hållbar byggbransch.

Mer information om WCTW på webbplatsen wcte2023.org

A pile of sawed wood logs